AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

TMK m.165 uyarınca akıl hastalığı; kusura dayanmayan nisbi bir boşanma sebebidir. Eşlerden birindeki akıl hastalığı diğer eş için evlilik birliğinin devamını çekilmez hale getirmekteyse bu durumda akıl hastalığına dayanan boşanma davası açılabilecektir.

Eşlerden birinde görülen akıl hastalığının evlilik birliğinin devamında var olması yeterli olup; evlilik öncesinde oluşup oluşmadığının önemi yoktur.

Akıl hastalığının boşanma sebebi olarak kabulü için, hastalığın varlığının ve iyileşme imkanının bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile sabit olması gerekir.

Akıl hastalığı sebebine dayanarak boşanma davasının açılabilmesi için ise herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir.