Faaliyetlerimiz

Bilişim Hukuku

Kriz döneminde gelişmenin anahtarı olarak kabul edilen sürdürülebilir inovasyon ile beraber firmaların ticari hayatları boyunca bilişimin çeşitli alanlarından yararlanmaları kaçınılamaz bir gerçek haline gelmiştir. Ancak veri kaybı ve veri çalınması gibi riskleri engelleyebilmek için bu kullanımın güvenilir şekilde yapılması asıldır. Firmalar hukuki anlamda bu riskini minimize edebilmek için “internet kullanımı” vb. bazı özel sözleşmelere ihtiyaç duymaktadırlar.

Bununla beraber hukuk büromuz tarafından firmaların veya şahısların bilişim vasıtası ile maruz kalabilecekleri saldırılara karşı da hukuki koruma sağlanabilmektedir.