Faaliyetlerimiz

Dış Ticaret Danışmanlığı & Gümrük Hukuku

Şirketlerin ithalat işlemlerine başlamadan önce faaliyetlerinin konusunu oluşturan ürün veya malın dış ticaret ve gümrük açısından araştırmasının yapılması zorunludur. Alanında uzman gümrük müşaviri ile işbirliği içerisinde çalışan hukuk büromuz tarafından bu tip hukuki tabanlı raporlamalar hazırlanmaktadır. Şirketlerin %70’inden fazlası, ithalat veya ihracat işlemlerine konu ürünlerin GTIP ( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ) numaralarını hatalı tespit etmektedirler.

Bu firmalar yapılan denetimlerde ağır cezai müeyyidelere maruz kalmaktadırlar. Firmaların bu müeyyidelerin muhatabı olmasını engellemek amacı ile dış ticaret işlemlerine başlamadan önce bu tip bir rapor alınması zaruridir. Bunun devamında gerekli olduğu düşünülüyor ise firmaların dış ticaret departmanlarına hem hukuki hem de gümrük açısından hazırlanan matbu evraklarda dikkat etmeleri gereken noktaların neler olduğu gibi konularda da eğitim verilebilmektedir.