Faaliyetlerimiz

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet mevzuatında yapılan değişiklikler nedeniyle şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunması hususunda danışman avukatlar ile çalışması kaçınılmaz bir hal almış olup, hukuk büromuz hem danışmanlık hem de dava takibi konularında müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca müvekkillerimize fikri ve sınai haklar ile ilgili lisans anlaşmalarının hazırlanması konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.