Faaliyetlerimiz

Gayrimenkul & İnşaat Hukuku

Hukuk büromuz; kira sözleşmeleri, müteahhitlik ve taşeron sözleşmeleri, taşınmaz malların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi hakların tesis ve terkini başta olmak üzere gayrimenkul hukukundan doğan her türlü aşamada hukuki hizmet vermektedir.

Bunun yanında imar plan değişiklikleri nedeni ile söz konusu idari ve yargısal süreçler de hukuk büromuz tarafından takip edilmektedir.