Faaliyetlerimiz

İş Hukuku

Son yıllarda yenilenen iş mevzuatları şirketlere olumlu etkiler yanında artan denetimler gibi olumsuz etkilerde sağlamaktadır.  Mevzuatların sürekli gelişim ve değişimi ile yargı kararlarının uygulamaya yön vermesi neticesinde şirketlerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin iş mevzuatı konusunda sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale gelmektedir.

Şirketlere mevzuatta olan değişikliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş mevzuatında işverenlere yönelik çok sayıda yükümlülükler ve bu yükümlüklerin yerine getirilmemesi halinde ağır yaptırımlar getirilmektedir. Hukuk büromuz olarak sunduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında resmi bir yaptırıma maruz kalmamanız için işyerinizin mevzuat yönünden aykırılık ve eksikliklerini tespit etmekte ve bu konudaki risklerinizi ve maddi kayıplarınızı minimize etmenize yardımcı olmaktadır.

İş mevzuatı ile ilgili şirketlere karşı açılan veya şirket tarafından açılacak olan davalar başlangıç aşamasından kesinleşmesine kadar yürütülmekte olup, şirketlerin konumuna göre sadece dava avukatlığı veya şirket avukatlarına söz konusu yazılı metinlerin hazırlanmasında destek sağlanmaktadır.