KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ

Kambiyo senetlerine özgü icra takibi; elinde TTK uyarınca çek, bono, poliçe gibi kambiyo senedi bulunan alacaklının genel haciz yolu dışında başvurabileceği icra takip yoludur. Bu takip yolu; alacaklının elindeki kambiyo senedini ve alacağını içerir takip talebi üzerine icra dairesinin ödeme emri düzenleyip borçluya tebliğ etmesi ile başlar.

Kambiyo senetlerine özgü icra takibinde; itiraz süresi, itirazın yapılacağı merci, itirazın takibe etkisi farklılık arz etmektedir.

  • Borçlunun, kambiyo senetlerine özgü takipte, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde imzaya veya borca itiraz etmesi gerekmektedir.
  • Kambiyo senetlerine özgü takipte itiraz İcra Mahkeme’sine yapılmaktadır.
  • Kambiyo senetlerine özgü takipte itiraz mutlaka itiraz sebeplerini de içerir dilekçe ile yapılması gerekmektedir.
  • Kambiyo senetlerine özgü takibe yapılan itiraz da –Mahkeme’ce takibin geçici olarak durdurulmasına karar verilmedikçe- satıştan başka takip işlemlerini durdurmaz.
  • Borçlu, kambiyo senetlerine özgü takipte itiraz etmediği takdirde ise ödeme ve mal beyanında bulunma süresi ise 10 gündür.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde borçlu imzaya veya borca itiraz hakkını Mahkeme nezdinde kullandıktan sonra İcra mahkemesi işin esasına girer ve inceleme yapar. Bu inceleme sonucunda borçlunun itirazının reddine karar verilirse; takibe devam edilir. Mahkemece verilen karar şekli anlamda kesin hüküm olduğundan,  borçlunun  bu noktadan sonra menfi tespit veya istirdat davası açma hakkı söz konusudur.

İcra mahkemesi, borçlunun itirazının kabulü yönünde karar verirse takip durur ve bu kararın kesinleşmesi ile de icra takibi iptal edilir. Verilen karar ise meblağ sınır olarak istinafa tabiyse ise itiraz ile istinafa konu edilebilmektedir.