KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYE

Kira süresinin sona ermesi sebebiyle ilamsız tahliyeye başvurabilmek için, yazılı bir kira sözleşmesi veya tahliye taahhüdünün bulunması gerekmektedir. Hatta konut ve çatılı iş yerlerinde, kiralananın tahliyesi için yazılı bir kira sözleşmesi de yeterli olmamakta bunun yanında borçludan alınmış yazılı bir tahliye taahhüdünün de bulunması gerekmektedir. Ancak bu halde yazılı kira sözleşmesi bulunmasa bile yazılı bir tahliye taahhüdünün varlığı yeterli sayılacaktır.

  • Kiralayan, kira sözleşmesini yenilemek istemiyorsa, kira süresinin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde bu takip yolunu başlatmalıdır (İİK 272/1). Aksi takdirde kira sözleşmesi yenilenmiş sayılacaktır. Kiracıya gönderilecek tahliye emri ile;

1.Kiracının, imzanın kendisine ait olmadığını veya kiranın yenilendiğine yönelik itirazı varsa, bunu tahliye talebinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi,

2.İtirazı yoksa 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmesi,

3.Süresi içinde itiraz etmez ya da taşınmazı tahliye etmez ise zorla tahliye edileceği ihtar olunur.

Kiracı tebliğ tarihinden süresinde itiraz etmez ise ilamsız tahliye talebi kesinleşmiş olup; bunun üzerine teb­liğ tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde kiralananı boşaltmak zorunda kalacaktır. Kiracı rızasıyla çıkmadığı takdirde ise icra dairesince kiracı taşınmazdan zorla çıkartılacaktır.

Kiracının yasal süresinde itiraz yaptığı takdirde ise yapmış olduğu itiraz üzerine takip du­racaktır. Bunun üzerine kiralayan İcra Mahkemesi’ne başvurarak itirazın kal­dırılması ve tahliye isteminde bulunması gerekmektedir. Bu dava da ise kiracı kiranın yenilendiğini veya uzatıldığına dair aynı kuvvette ve mahiyette bir belge gösteremezse itiraz kaldırılacaktır. Bu süreçten sonra kiracı için tahliye süreci yeniden başlayacaktır. Kiracı itirazında imza itirazında bulunmuşsa da icra mahkemesi imza incelemesi yapa­mayacağından itirazın kaldırılması istemin ise reddine karar verilir.

İtirazın kaldırılması ve tahliye istemiyle icra mahkemesine yapıla­cak başvuruda belli bir süreye bağlı değildir. Ancak İtirazın üze­rinden uzun müddet geçtikten sonra icra mahkeme­sinden itirazın kaldırılması ve tahliye istemesi TMK.2. maddesi hükmüy­le bağdaşmayacaktır.