Faaliyetlerimiz

Miras Hukuku

Hukuk Büromuz tarafından, miras hukukunun başlıca konuları olan:

Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması ve konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,

Terekenin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurulması bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,

Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali, tenkis, miras sebebiyle istihkak, miras ortaklığından doğan izale-i şüyu  davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Tereke tespiti ve defter tanzimi, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.