Faaliyetlerimiz

Sözleşmeler Hukuku

Firmalar ticari hayatları içerisinde sürekli olarak çeşitli sözleşmelerin tarafı olmaktadırlar. Firmalar bu sözleşmelerin bazısında baskın konumda olurken bazısında pasif durumda yer almaktadırlar. Başlıca alım – satım, kira, acentelik, distribütörlük, gizlilik ( know-how ), finansal kiralama, franchise ve kredi sözleşmeleri olmak üzere tüm sözleşmelerin her somut durumun özelliklerine göre ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme ile firmada farkındalık yaratılmakta ve ticari hayat içerisinde aldığı risklerin farkında olarak işleyişine devam eden bilinçli bir firma kültürü oluşmaktadır. Ancak bu inceleme sonucunda oluşan sözleşme firmanın beklediği hukuki korumayı sağlayabilecektir. Hukuk büromuz tarafından yukarıda sayılanlar örnek olmak üzere her türlü sözleşme incelenmesi ve hazırlanması hizmeti verilmektedir.