TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

TMK m.164 uyarınca terk; özel, mutlak ve kusura dayanan bir boşanma sebebidir. Terk fiili;

  • Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan terk etmesi,
  • Başka bir sebeple ortak konutta bulunmayan eşin haklı sebebi olmaksızın ortak konuta geri dönmemesi,
  • Eşlerden birinin diğer eşi haklı bir sebep olmaksızın ortak konuttan ayrılmaya zorlaması ya da
  • Başka sebeple ortak konutta bulunmayan eşin ortak konuta dönmesinin diğer eş tarafından engellenmesi şeklinde meydana gelebilir.

Terk fiilinin boşanma sebebi olarak kabulü için en az 6 ay sürmüş olması, terk eden eşe en erken terkin dördüncü ayının sonunda usulüne uygun ihtar çekilmesi gerekmektedir. Bu ihtarın hüküm ifade edebilmesi için terk eden eşin ortak konuta dönmesi yönünde bir isteği gösterir nitelikte olması ve 2 ay içinde ortak konuta dönülmemesi halinde ortaya çıkacak sonuçların açıklanmış olması gerekmektedir.

Bu şartların gerçekleşmesi halinde terk sebebine dayanarak boşanma davası açılması için herhangi bir hak düşürücü süre söz konusu değildir.