Faaliyetlerimiz

Aile Hukuku

Hukuk Büromuz; aile hukuki ile ilgili davaları takip etmekte, bu kapsamda verilmiş yabancı mahkeme kararlarının Türk Hukukuna göre de geçerli sayılabilmesi için bu kararların tanınması ve tenfiz işlemlerini gerçekleştirmekte, geçerli mal rejimleri kapsamında sözleşmeleri hazırlamakta ve danışmanlık yapmaktadır.