BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

Türk Medeni Kanunu, boşanması halinde malların paylaşımına ilişkin olarak sınırlı sayıda mal rejimi öngörmüştür:

  • Edinilmiş mallara katılma rejimi
  • Mal ayrılığı rejimi
  • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
  • Mal ortaklığı rejimi

Yasal mal rejimi, eşlerin aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yapıp kanunda öngörülen diğer mal rejimlerinden birini seçmedikleri sürece eşlerin seçmiş sayıldığı ve boşanma halinde uygulanacak olan mal rejimidir. Türk Medeni Kanunu uyarınca yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Eşler, evlenme başvurusu yaparken yazılı olarak hangi mal rejimini seçtiklerini bildirebileceği gibi; evlilik sırasında ve boşanma aşamasında noterde düzenleme ve onaylama şeklinde düzenlenecek mal rejimi sözleşmesi ile hangi rejimin uygulanacağını seçebilir ve mal paylaşımına ilişkin diğer hususları düzenleyebilirler.

Mal paylaşımı talebi boşanma davası ile ileri sürülebileceği gibi ayrı bir dava ile de görülebilir. Her halükarda mal paylaşımına ilişkin inceleme ve karar için boşanma davasında verilecek kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Mal paylaşımı talebi; katılma alacağı, katkı payı alacağı veya değer artış payı alacağını içerebilir.